Do Škachova dne zbývá
0 dnů
Do termínu přihlášení zbývá
0 dnů
Vzdělávací akce pro dentální hygienistky a stomatology se koná v Divadle U Hasičů

27. 2. 2024

Do Škachova dne zbývá
0 dnů
Do termínu přihlášení zbývá
0 dnů

Historie Škachova dne

Škachův den, jako odborná vzdělávací akce, se zrodil v hlavách MUDr. Ladislava Korábka a MUDr. Ladislava Kindla jako pocta prof. MUDr. Miroslavu Škachovi, který je nepochybně v historickém kontextu jedním ze zakladatelů parodontologie v tehdejším Československu.

V roce 2009 se v postgraduálním vzdělávání dentálních hygienistek nedostávalo cíleně zaměřených akcí, během nichž by si absolventky oboru DH připomněly zásadní medicínské informace, které se přímo dotýkají jejich oboru. 

Zároveň chybělo pravidelné fórum, na němž by bylo možno odborné auditorium seznámit s aktuálními novinkami ze stomatologie.

V roce 2010 tak proběhl 1.Škachův den. Akce zaměřená nejen na vzdělávání, ale v té době i na kulturu. Milým hostem byla manželka prof.Škacha - as.RNDr. Jaroslava Škachová, kterou doprovodily do divadla U Hasičů další dvě dámy. Jednou z nich byla blízká spolupracovnice prof.Škacha paní doc.MUDr. Olga Komínková, CSc.. Druhou byla jeho spolupracovnice nejbližší - sestřička Marie Jedličková.

---------------------------------------

„Dvanáctý ročník Škachova dne, který se konal v sále Divadla U Hasičů, navštívilo 22. 2. 2023 přes tři stovky posluchaček a posluchačů. V celodenním programu zaznělo sedm přednášek pokrývajících jak stomatologickou problematiku, tak sdělení s přesahem do dalších medicínských oborů – a právě to dělá Škachův den atraktivním. Nechyběla praktická část v podobě workshopu resuscitace. Letos se navíc tato akce, zdůrazňující význam orálního zdraví a hygieny, konala v rámci oslav Světového dne ústního zdraví.“

Takto o nás psal Časopis stomatologické komory na svých stránkách.

Tak jako tradičně zahájil Škachův den prezident ČSK. Ani tentokrát tomu nebylo jinak a posluchači se zájmem vyslechli vystoupení doc. MUDr. Šmuclera.

O tom, jaký je pohled na zubní kartáček v roce 2023 se s námi poděli as.MUDr.Korábek, po jehož vystoupení následovalo představení preventivního programu Dětský úsměv.

Strhující přednáška o tom jak se nám kouření může zamotat do života a to včetně zamotání se do biochemických procesů v těle poutavě přednášela MUDr.Janovská.

Před polednem již tradičně vystoupil MUDr.Král s přednáškou o první pomoci, respektive o urgentních stavech a o tom, jak by na ně dentální hygienistka měla reagovat správně jako fundovaný zdravotnický pracovník. A velký úspěch měla i následující praktická ukázka. Během ní si zájemci pod dohledem MUDr.Krále měli možnost vyzkoušet, jak první pomoc správně poskytnout.

Po polední přestávce jsme se zájmem naslouchali Mgr.Vitujové, odbornici na fyzioterapii. Dostali jsme od ní řadu dobrých rad co dělat, aby nám v ordinaci záda nebolela.

Ortodoncie jako téma je evergreenem Škachova dne a jsme rádi, že i letos nám o ní se zápalem pověděla MUDr.Koťová. Její přednáška postavená a dlouholetých zkušenostech byla ozdobou Škachova dne.

Celý odborný program zakončila MDDr.Dzanová. Dozvěděli jsme se jaké následky mohou mít poranění střelnou zbraní. Tedy problematika, která se v ordinacích DH často vyskytovat nemusí, ale někdo by se s ní přesto občas potkat mohl.

Jménem organizátorů opět děkuji všem posluchačům, kteří k nám přijeli ze všech koutů republiky a vytvořili úžasnou kulisu k prezentaci odborných témat. Zároveň děkuji i všem přednášejícím za skvěle připravené a odborně přitažlivé přednášky. Děkuji i všem partnerům, kteří podpořili náš vzdělávací projekt a Divadlu u Hasičů, že trpělivě a dlouhodobě připravuje zázemí pro Škachův den.