Vzdělávací akce pro dentální hygienistky a stomatology

Vzhledem k trvající epidemiologické situaci je konání ŠD dočasně odloženo

Historie Škachova dne

Škachův den, jako odborná vzdělávací akce, se zrodil v hlavách MUDr. Ladislava Korábka a MUDr. Ladislava Kindla jako pocta prof. MUDr. Miroslavu Škachovi, který je nepochybně v historickém kontextu jedním ze zakladatelů parodontologie v tehdejším Československu.

V roce 2009 se v postgraduálním vzdělávání dentálních hygienistek nedostávalo cíleně zaměřených akcí, během nichž by si absolventky oboru DH připomněly zásadní medicínské informace, které se přímo dotýkají jejich oboru. 

Zároveň chybělo pravidelné fórum, na němž by bylo možno odborné auditorium seznámit s aktuálními novinkami ze stomatologie.

V roce 2010 tak proběhl 1.Škachův den. Akce zaměřená nejen na vzdělávání, ale v té době i na kulturu. Milým hostem byla manželka prof.Škacha - as.RNDr. Jaroslava Škachová, kterou doprovodily do divadla U Hasičů další dvě dámy. Jednou z nich byla blízká spolupracovnice prof.Škacha paní doc.MUDr. Olga Komínková, CSc.. Druhou byla jeho spolupracovnice nejbližší - sestřička Marie Jedličková.

 

12.2.2020 proběhl již 11.Škachův den

Stalo se již pravidlem, že Škachův den zahajuje prezident ČSK. Ani tentokrát tomu nebylo jinak a doc. MUDr. Šmucler zahájil program krátkým projevem, v něž pregnantně popsal pohled ČSK na spolupráci s dentálními hygienistkami.

Úvod naší tradiční přednáškové akce byl poznamenán skonem prof. MUDr. Broukala, který spolu s prof. MUDr. Duškovou připravoval přednášku, která byla připravena jako první na pořadu celého dne. Komentované verze této prezentace se ujal as. MUDr. Korábek a zprostředkoval posluchačům profesionální vhled do tématu Orálního mikrobiomu.

Další plánované přednášky zazněly tak, jak bylo avízováno a jejich spektrum pokrylo zájem snad všech posluchačů. Nepochybným tahákem byl i workshop MUDr.Krále, který po tématu Alergická reakce v ordinaci setrval na jevišti. Zde nejen ochotně zájemcům předváděl správnou kardiopulmonální rezuscitaci, ale dal jim i šanci si KPR na místě vyzkoušet.

V letošním roce zájemci o Škachův den téměř naplnili Divadlo U Hasičů – přišlo jich více než 320. A velká většina z nich zůstala až do posledních slov, která zazněla z úst známého psychiatra MUDr. Radkina Honzáka, který se s námi všemi podělil o jeho vizi a to - Jak najít pevný bod v tekuté době.

Jménem organizátorů děkuji všem posluchačům, kteří k nám přijeli ze všech koutů republiky a vytvořili úžasnou kulisu k prezentaci odborných témat. Zároveň děkuji i všem přednášejícím za skvěle připravené a odborně přitažlivé přednášky. Děkuji i všem partnerům, kteří podpořili náš vzdělávací projekt a Divadlu u Hasičů, že trpělivě a dlouhodobě připravuje zázemí pro Škachův den.

Podklady do odkazu Z historie Škachova dne s laskavostí sobě vlastní poskytla redakce LKS, účastník všech ŠD a zároveň autor fotografií PhDr.Ladislav Šolc.

Z historie Škachova dne (2010 - 2017) v LKS
Škachův den 2018 v LKS
Škachův den 2019 v LKS
Skachuv den 2019 v LKS

Partneři

SVOŠZ pro dentální hygienistky
SVOŠZ pro dentální hygienistky
Divadlo U Hasičů
Divadlo U Hasičů
banner