Do Škachova dne zbývá
0 dnů
Do termínu přihlášení zbývá
0 dnů
Vzdělávací akce pro dentální hygienistky a stomatology se koná v Divadle U Hasičů

27. 2. 2024

Do Škachova dne zbývá
0 dnů
Do termínu přihlášení zbývá
0 dnů

Prof. MUDr. Miroslav Škach, DrSc

*23. 1. 1916              +29. 1. 2001

Motto
Nic z toho dobrého a krásného cos učinil se neztratí. Vše zůstane. 

Prof. Škach se narodil v Praze a vyrůstal v Libni. V roce 1935 maturoval na reálném gymnasiu a zapsal se ke studiu na lékařské fakultě.

Po uzavření vysokých škol po 17.11.1939 až do konce července 1943 pracoval jako lékárenský laborant. V období od 1.8.1943  do 15.8.1945 byl asistentem  závodního lékaře v ambulatoriu továrny Philips. Po skončení 2. světové války dokončil studia na LF v Praze a promován byl 18. ledna 1946. Po promoci nastoupil vojenskou prezenční službu a byl přidělen na interní oddělení okresní nemocnice v Čáslavi. Zde působil až do 14. 4. 1947.

Celkem 53 let (od 15. 4. 1947 až do konce září 2000) pracoval na II. stomatologické klinice 1. LF UK  v Praze, kde byl v roce  1949 jmenován odborným asistentem. 

Dizertační práci obhájil v roce 1959, habilitován byl na základě své odborné práce o povlaku jazyka v roce 1961, v roce 1975 dostává titul doktora věd.

V roce 1991 byl Doc. MUDr. Miroslav Škach DrSc. jmenován vysokoškolským profesorem.

Prof. Škach napsal celkem 113 vědeckých publikací a byl vedoucím autorského kolektivu při vzniku dvou významných celostátních reeditovaných učebnic Parodontologie a Onemocnění ústní sliznice, v kterých potvrdil svoji roli zakladatele moderního oboru v tehdejším Československu.

Pokud je možné vyzdvihnout významné rysy jeho osobnosti tak, jak si jej pamatují všichni jeho žáci, pak je to především systematičnost, všestrannost, optimismus, kulturnost a jeho smysl pro humor.

Jako bývalý spolupracovník prof. Škacha osobně vnímám potřebu připomínat jeho osobnost odborné veřejnosti zubních lékařů, parodontologů i dentálních hygienistek a děkuji všem pracovníkům Soukromé VOŠ zdravotnické pro dentální hygienistky v Sekaninově ulici v Praze za to, že od roku 2010 pravidelně organizují na počest prof. Škacha odborné setkání.  

MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Partneři

ELMEX - hlavní partner
ELMEX - hlavní partner
SVOŠZ pro dentální hygienistky
SVOŠZ pro dentální hygienistky
SDUZ 2024
SDUZ 2024
LKS - mediální partner
LKS - mediální partner
StomaTeam - mediální partner
StomaTeam - mediální partner
Divadlo U Hasičů
Divadlo U Hasičů